Publikování fotografií na internetu vs právo

Pár informací, jak přistupujeme k focení:

• každá fotografie, kterou pořizujeme, je tvz. reportážní – to ze zákona znamená, že nepotřebujeme souhlas toho, kdo je focený, ale pokud někdo při fotografování na akci jasným způsobem vyjádří nesouhlas s fotografováním či publikováním fotografie, respektujeme to
• fotografie, pokud je nějak závadná v souvislosti s platnými právními předpisy a naším přesvědčením, automaticky ani na web neumísťujeme
• pokud je „fotografovaný objekt“ zachycen v nějaké řekněme „choulostivější než choulostivé“ situaci, též tuto fotku nezveřejňujeme.
• snažíme se, aby fotoreporty byly reálným obrazem toho, jak celá párty vypadala, pokud je tedy někdo s někým vyfocen, je tedy zachycen nejen naším objektivem, ale zároveň taky pohledy ostatních lidí a je tedy vidět – měl by si být tedy vědom svého jednání.
• Vyhrazujeme si právo určit, které fotografie na web umístíme, a které nikoliv, proto tu nenajdete úplně všechny fotky, co jsme nafotili. Jedním z důvodů může být, že se třeba nepovedly a byly rozmazané…

Nicméně se stavíme k takovýmto situacím následovně:

• pokud má někdo pocit, že na fotce není zrovna „cool“, „ready“ a podobně, toto rozhodně není důvodem pro stáhnutí z webu…
• může se stát, že dotyčný/dotyčná je zachycen v objetí „více než blízkém“ s někým jiným – tuto fotku na žádost taky většinou stahujeme, ale ten dotyčný/dotyčná by si měl(a) uvědomit, že tohle objetí na akci vidělo spousta lidí, a že stáhnutí z webu je de facto zbytečné.
• pokud fotografie někoho pohoršuje a žadatelem není fotografovaná osoba, tak tuto fotografii též nestahujeme. V opačném případě požadujeme důkaz, že žadatelem je opravdu fotografovaná osoba.
• z podstaty věci naším úmyslem je fotit reportážní fotografie (a zveřejňovat pouze tyto), nikoliv akty, umělecké fotografie, fotografie s porno a erotickou tematikou, snažíme se co nejvěrnějším způsobem podat, jak daná akce vypadala. Pokud se na ní budou svlékat osoby, které zjevně nemají dovršený věk 15ti let, fotky neuveřejňujeme. Pokud ovšem daná osoba tento věk nedovršila, vypadá starší, chová se tak, je zcela na ní/něm, aby si uvědomil(a), že toto chování je na základě jejího/jeho svobodného rozhodnutí se takto chovat, proto nese plnou právní zodpovědnost. Prakticky řečeno – není v ničích silách kontrolovat, zda-li fotografovaní lidé jsou starší 18ti let.